Platformy PaaS jako narzędzie do szybkiego prototypowania cz. 8. – zarządzanie infrastrukturą z poziomu GitLab

W poprzednich częściach pokazaliśmy jak możemy w naszej prototypowanej aplikacji szybko zbudować pełny pipeline CI/CD. Następnie udało nam się przeprowadzić deployment na chmurach Heroku i Azure, oraz cały kod przedstawić w postaci Terraformowego skryptu o stanie współdzielonym w zewnętrznym magazynie. Moglibyśmy teraz ruszyć o krok dalej, pozwalając naszemu repozytorium nie tylko zarządzać kodem, ale też dbać o aplikowanie zmian w chmurze.

W celu użycia nie-personalnego konta i posiadania pewnej kontroli nad tworzoną aplikacją powinniśmy utworzyć dedykowaną jednostkę usługi (Service Principal). Na potrzeby artykułu możemy traktować ją jako rodzaj niespersonalizowanej tożsamości.

Przypisanie jednostce usługi roli „Contributor” pozwoli jej na zarządzanie dostępem do zasobów, a jednocześnie uniemożliwi zmianę w ustawieniach ról AzureRBAC i nadawanie nowych uprawnień.

Następnie możemy przygotować zarys Pipeline’u (.gitlab-ci.yml), którego ogólna idea pozwoli na przygotowanie i przetestowanie zmian w infrastrukturze naszego projektu.

Pierwsze etapy pozwolą na weryfikację i wywołanie planowania zmian, aplikacja nastąpi dopiero na pipeline master. Jako, że będziemy działali w ramach automatycznego zadania, musimy wyłączyć tryb interaktywny poprzez dodanie parametru (-input=false). Dodatkowo powinniśmy uzupełnić wszystkie zmienne środowiskowe wymagane przez aplikację.

Zatem począwszy od zmiennych aplikacyjnych TF_VARS_* możemy rozpocząć przygotowywanie naszych sekretów. Po raz kolejny chciałbym zwrócić uwagę, że wciąż nie zaadresowaliśmy wielu problemów związanych z bezpieczeństwem, a jedynie skupiamy na się na poprawie automatyzacji tworzenia infrastruktury.

Przy próbie wywołania zadania planowania nawet po ustawieniu zmiennych, możemy zobaczyć następujący błąd:

Nadszedł czas na wykorzystanie uprzednio przygotowanego Service Principal. Provider Azure wymaga pięciu zmiennych:

Zasadniczo wszystkie poza id naszej subskrybcji i ACCESS_KEY znanym z poprzedniego artykułu można pozyskać po utworzeniu roli. ARM_CLIENT_ID to tak naprawdę appId, a ARM_CLIENT_SECRET to otrzymane w odpowiedzi hasło.

Gdy zaaplikujemy wszystkie wspomniane zmiany – nasz Pipeline powinien się zazielenić 🙂

Podsumowanie

Czas chyba odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Czy tak naszpikowany zmiennymi pipeline może być w ogóle zarządzalny? Czy to w ogóle bezpieczne?

Cóż – na pewno zmienne aplikacyjne nie powinny być ręcznie konfigurowane poprzez Gitlab’a i być tam przechowywanymi. Powinniśmy korzystać z bezpiecznego składowiska typu Vault i z niego na żądanie pobierać wartości.
Co do ogólnego bezpieczeństwa… Zadania na publicznym GitLab uruchamiane są w Dockerze i nie współdzielą stanu pomiędzy wywołaniami. Pozwalamy jednak zewnętrznemu dostawcy na trzymanie danych naszej jednostki usługi. W planie darmowym, niewiele jest sposobów na obejście tej wady, a więc musielibyśmy posłużyć się integracją z Vault. Wszystko zależy od rozmiaru projektu i naszej determinacji w celu zabezpieczenia go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *